• Algemene Beschouwingen VVD Midden-Delfland Begroting 2018

  Algemene Beschouwingen VVD Midden-Delfland Begroting 2018 Lees verder

 • Jacob van der Eijk lijsttrekker VVD Midden-Delfland

  Vice-voorzitter Rienk van der Heijden feliciteert Jacob van der Eijk(rechts). Lees verder

 • Focus op Maasland

  Een focus op Maasland, is de inzet van de politieke fracties van VVD, fractie Snetlage en de PvdA Midden-Delfland. Via een initiatiefvoorstel doen de fracties voorstellen voor de doorontwikkeling van Maasland. Vitaliteit en daarmee gepaard gaande verlevendiging van het centrum Maasland! Lees verder

 • Vertrek Gert-Jan van Dooremaal uit de gemeenteraad van Midden-Delfland.

  Vertrek Gert-Jan van Dooremaal uit de gemeenteraad van Midden-Delfland. De fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Midden-Delfland Gert- Jan van Dooremaal heeft zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter burgemeester Arnoud Rodenburg met ingang van 27 juni 2017. Lees verder

 • De kern van Maasland verdient een samenhangende visie.

  14 maart − De kern van Maasland verdient een samenhangende visie. Op verschillende plekken in de kern Maasland komen binnenkort gebouwen/ruimtes vrij waar een nieuwe invulling voor nodig is om het dorp vitaal en leefbaar te houden. Lees verder

 • Lees hier de brief van Mark Rutte

  31 januari − Lees hier de brief van Mark Rutte Lees verder

 • Centrumplan Den Hoorn

  31 januari − Voorafgaande aan de verkiezingen van 2014 is er door de Raad besloten, dat er een tweede supermarkt zich mag/kan vestigen in Den Hoorn. Het nieuwe college wilde vervolgens de mogelijkheden van een centrumontwikkeling met twee projectontwikkelaars onderzoeken. Hier heeft men ruim twee jaar over gedaan. Iets, wat naar de mening van de VVD wel erg lang heeft geduurd. Lees verder

 • Duidelijkheid over vertrouwelijke raadsinfobijeenkomst

  25 oktober − De oppositiepartijen VVD Midden-Delfland, PvdA Midden-Delfland en Mijn Partij hebben met spoed een interpellatiedebat aangevraagd. Directe aanleiding is dat in de openbare stukken m.b.t. de centrumontwikkeling Den Hoorn een gespreksverslag is aangetroffen waarin gesproken wordt met een projectontwikkelaar over de inhoud van een vertrouwelijke raadsinfobijeenkomst. Lees verder

 • VVD Midden-Delfland en VVD Maassluis gezamenlijk verder als VVD Zuid-Holland West

  22 oktober − In ’t Trefpunt te Maasland is woensdagavond 19 oktober jl. in een gezamenlijke oprichtingsvergadering door de leden besloten tot een fusie van VVD Midden-Delfland en VVD Maassluis. De naam van het nieuwe lokale VVD-netwerk wordt VVD Zuid-Holland West. VVD Maassluis en VVD Midden-Delfland blijven binnen dit verband bestaan als afdeling binnen het nieuwe netwerk. Lees verder

 • PDF: algemene beschouwingen over de begroting 2017-2020

  13 oktober − PDF: algemene beschouwingen over de Programmabegroting 2017 Lees verder

 • Oprichting nieuw lokaal VVD netwerk

  25 september − Op 24 september hebben Wouter de Nie en Rienk van der Heijden, voorzitter van de VVD Maassluis en VVD Midden-Delfland in Den Hoorn een convenant ter oprichting van een nieuw lokaal VVD netwerk ondertekend. Lees verder

 • Strategische grondaankopen gemeente

  20 juli − Kort geleden heeft het college van Midden-Delfland besloten tot het doen van twee strategische grondaankopen. Dit met als doel deze gronden te behouden voor de melkveehouderij en op een later moment te verkopen of te verpachten aan een melkveehouder. Lees verder

 • Ambtswoning Schipluiden

  11 juli − De ambtswoning in Schipluiden wordt al geruime tijd niet meer bewoond, omdat de bewoner elders in de gemeente onderdak gevonden heeft. De VVD hecht grote waarde aan het afstoten van niet noodzakelijk onroerend goed in bezit van de gemeente. Derhalve kan de VVD instemmen met de verkoop van de voormalige ambtswoning maar.. Lees verder

 • Overlast Gaag(rond)weg, Schipluiden

  11 juli − De rondweg om het dorp Schipluiden, een gedeelte van de Gaagweg of prov.weg 468, is veel ruimer opgezet dan de stukken welke verderop als Rijksstraatweg en Gaagweg langs het water lopen. Dit stuk weg nodigt uit om hard te rijden. Zeker voor motorrijders een leuk uitdagend stuk om in de lange bochten het gas eens lekker open te trekken. Lees verder

 • Door WOS: problemen Lookwatering na hevige regenval

  05 juli − De VVD-fractie in Midden-Delfland is benieuwd hoe problemen met de Lookwatering in Den Hoorn tijdens hevige regenval kunnen worden voorkomen. De sloot dreigde door het noodweer in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 juni te overstromen, omdat er problemen waren met de afvoer van het water. Lees verder

 • Wateroverlast Keenenburgweg

  03 juli − Enige tijd geleden heeft de VVD vragen gesteld aangaande de situatie van de percelen Keenenburgweg 49 en 53. Dit i.v.m. de ligging van de percelen. Deze zijn door het ophogen van omliggende percelen In een “put” komen te liggen. Er werd ons toen door het college verzekerd dat er een keerwand gemaakt zou worden waardoor overlast uitgesloten zou zijn. Lees verder

 • ALV Midden-Delfland is voor een fusie met VVD Maassluis en VVD Westland

  23 mei − Op 18 mei heeft de ALV MD zich unaniem uitgesproken voor het voorstel van het Bestuur om te komen tot een fusie met de lokale VVD-netwerken van Maassluis en het Westland. Lees verder

 • Coalitie CDA-OGP en MP heeft burgemeester weggestuurd

  29 januari − Verbijstering bij fractievoorzitter Gert-Jan van Dooremaal nadat dinsdagavond bekend werd dat burgemeester Arnoud Rodenburg niet werd herbenoemd voor zijn derde ambtstermijn. Rodenburg werd met 9 tegen 7 weggestemd in de gemeenteraad. Lees verder

 • Nieuwe website online!

  01 januari − Onze nieuwe website sluit beter aan op de huisstijl van de landelijke VVD en is te bekijken vanaf ieder apparaat! Lees verder

 • De 24 uur van Midden-Delfland: een terugblik door onze fractieleden

  01 januari − Op 30 en 31 oktober vond de 24 uur van Midden-Delfland plaats. Doel was om gezamenlijk de gebiedsvisie voor 2025 vast te stellen. Lees verder