VVD Midden-Delfland is tegen de realisatie van een asielzoekerscentrum

Een grootschalig AZC in Midden-Delfland?

VVD Midden-Delfland is tegen de realisatie van een asielzoekerscentrum


Wat speelt er?

De gemeenteraad van Midden-Delfland vergadert maandag 14 november 2022 om 19.30 uur over een onderzoek naar mogelijkheden voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Midden-Delfland. De VVD Midden-Delfland is tegen het doen van zo’n onderzoek.


Waarom is de VVD Midden-Delfland tegen een onderzoek?

·        VVD Midden-Delfland is tegen de komst van een asielzoekerscentrum en is daarom ook tegen een onderzoek daarnaar.

·        De VVD Midden-Delfland meent dat Midden-Delfland een proportionele bijdrage moet leveren. Het uitgangspunt moet zijn dat iedere gemeente een proportionele bijdrage levert die de gemeenschap en de begroting van de betreffende gemeente kan dragen.

·        Een asielzoekerscentrum voor honderden asielzoekers in Midden-Delfland is niet in overeenstemming met dit uitgangspunt. Een centrum van dergelijke omvang past niet bij de grootte van de gemeente. Daar is wat de VVD Midden-Delfland betreft ook géén onderzoek voor nodig. Gezond verstand zegt genoeg. 

·        De instroom van vluchtelingen is in Nederland veel te hoog. Door een traag – of niet – acterende Rijksoverheid is er een noodsituatie ontstaan, die heeft geleid tot de trieste, mensonterende beelden zoals we die hebben gezien vanuit onder andere het asielzoekerscentrum in Ter Apel.


Waar wil de VVD wel aan bijdragen?

·        Dat er een oplossing moet worden gezocht en dat ook Midden-Delfland daar zijn steentje aan moet bijdragen, is voor VVD Midden-Delfland een gegeven: Midden-Delfland moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

·        Midden-Delfland loopt ook niet weg voor die verantwoordelijkheid. Midden-Delfland heeft altijd aan de door de Rijksoverheid opgedragen taakstellingen voldaan. Sterker nog, in het verleden heeft Midden-Delfland meer gedaan dan haar taakstelling en we zijn ook nu bereid dit te doen.

·        Midden-Delfland ontwikkelt al versneld de locatie Euterpe in Maasland voor de langdurige opvang van circa 80 vluchtelingen. Vluchtelingen worden daar onderdeel van onze gemeenschap en op die manier dragen we als gemeente bij aan de oplossing, die ook past bij de grootte van onze gemeente. 


Meer informatie?

·       Vergaderstukken van de Gemeenteraad van maandag 14 november 2022 (19.30 uur) inz. besluit voor onderzoek naar mogelijkheid substantieel deel van de benodigde opvangplekken in onze gemeente te organiseren. Daarbij wil het college meteen onderzoeken of deze opvang kan leiden tot voordelen zoals bijvoorbeeld extra woonruimte voor starters.

·      Technische vragen van VVD Midden-Delfland (zie bijlagen)