Verkiezingsprogramma 2022-2026

Ons Verkiezingsprogramma 2022-2026

Wij zijn niet alleen de VVD, maar ook de beste lokale partij.

Onze leden zijn allemaal betrokken inwoners van onze mooie gemeente Midden-Delfland.

Zij zetten zich met hart en ziel in om deze gemeente het mooie thuis te laten blijven wat het al jaren is.

Een lokale partij met een landelijk netwerk – wij zetten ons in voor uw belangen.

Een stem op ons is een lokale stem met een stevige plus!


In de bijlage vindt u ons verkiezingsprogramma en worden de diverse hoofdthema’s behandeld.