VVD Midden-Delfland zegt de samenwerking in de coalitie op.

Woensdag 25-10-2023 is het voorstel tot de vestiging van een groot AZC op het bedrijventerrein Harnaschpolder te Den Hoorn door een krappe meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

De VVD moet dat democratisch genomen besluit, hoe ondoordacht en gebrekkig het ook is,

respecteren.


Deze vlucht vooruit was geen onderdeel van het coalitieprogramma. Het initiatief daartoe komt ook

niet van de coalitie, maar van onze tijdelijke, waarnemend Burgemeester, die over zes weken weg is

en een verdeelde gemeente achter laat.


De VVD wil, kan en zal geen verantwoordelijkheid dragen voor dit besluit. Aan tafel blijven zitten en

dit besluit tot uitvoering brengen betekend dat onze “vingerafdrukken” straks alsnog op het

eindresultaat zullen zitten. De doelen die we voor ogen hadden in het coalitieakkoord zullen niet

behaald worden binnen deze periode. De uitvoering van dit grote project zal daarvoor teveel vragen

van de gemeentelijke organisatie. Het kan dan ook niet anders dan dat er geschoven wordt met

prioriteiten.


De keuze van CDA en D66 om de Burgemeester te steunen en voor het voorstel te stemmen,

waardoor het is aangenomen, brengt met zich, dat daarmee de coalitie eindigt.


De VVD betreurt dit, want hoewel de coalitie geen liefdeshuwelijk was, bleek het verstandshuwelijk

na een stroeve start redelijk te werken. Graag had de VVD de plannen uit het coalitieakkoord

verwezenlijkt.

Het is echter wat het is.


De VVD heeft wethouder Renzen gevraagd om tot en met het Kerstreces aan te blijven, haar

werkzaamheden voort te zetten en de dossiers die zij onder zich heeft deugdelijk af te ronden en

over te dragen. Daartoe heeft zij zich bereid verklaard.Fractie VVD Midden-Delfland

Jacob van der Eijk, Andre Gebben Jerry Moerman, Iris van der Marel,

Bas Kooy en Martine van der Ende