Lid worden?

"Vrije mensen kunnen zelf bepalen hoe ze willen leven. Daar hoort ook het zelf dragen van verantwoordelijkheid bij. De VVD bestaat uit mensen die niet alleen VVD stemmen, maar ook het liberalisme op de een of andere manier sterk willen maken. Als u wilt, kunt u daar ook bij horen. Eenvoudig weg door lid te worden."

Als lid kunt u actief meepraten. Elk lid ontvangt bovendien vier maal per jaar het magazine Politiek! Leden kunnen cursussen volgen, die worden georganiseerd door ons opleidingsinstituut, de Haya van Somerenstichting. U wordt ook uitgenodigd voor bijeenkomsten en u kunt met onze politici in discussie gaan. Binnen de VVD wordt naar u geluisterd; uw stem is belangrijk.

Het basistarief voor het lidmaatschap bedraagt €9,83 per maand. Voor jongeren, ouderen en gezinsleden zijn er speciale tarieven. Indien u meer informatie wilt kunt u contact met ons opnemen via info@vvdmd.nl

U kunt zich ook online aanmelden.