Veiligheid

Voor de VVD Midden-Delfland staat veiligheid centraal. Eigendommen moeten worden gerespecteerd en geweld moet hard worden aangepakt. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie. De VVD Midden-Delfland juicht initiatieven vanuit bewoners zoals een buurtpreventie toe.