Midden-Delfland

Midden-Delfland is een gemeente met een karakteristiek Hollands landschap waar veel mensen zich thuis voelen. Haar ligging in het grootstedelijk gebied, met daarnaast het kleinschalige landelijke karakter, maken dat het een gemeente met bedreigingen, maar zeker ook met kansen is.

De VVD wil zich inzetten om deze kansen op te pakken en er een succes van te maken. Wij willen ons inzetten voor:

            Het groen: datgene wat ons heeft laten kiezen voor deze nieuwe gemeente Midden-Delfland en wat onze buurgemeentes missen,

            Het blauw van het water, dat cultuurhistorisch is voor het Midden Delfland zoals het nu is en voor

            Het goud van de cultuur die je terugvindt in de mensen en in de bebouwing.

De beleidsprioriteiten van de gemeente moeten liggen bij het openhouden van het gebied en het bewaren van de leefbaarheid en kwaliteit van de kernen. De kernen zijn onmisbaar voor de levensvatbaarheid van zowel het gebied als de gemeente in de toekomst.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken in uw gemeente, dan kunt u altijd een keer langslopen bij één van de fractievergaderingen van de VVD. Mocht u geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de VVD, schroom dan vooral niet een ledenvergadering te bezoeken.