VVD in de coalitie

VVD in de coalitie 

Na enkele weken van onderhandelen tussen CDA, OGP en VVD is er een concept-hoofdlijnenakkoord bereikt. De coalitie streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak voor het akkoord. Om die reden wordt het voorgelegd aan de partijen die geen onderdeel van de coalitie uitmaken, teneinde hen in de gelegenheid te stellen om zaken die zij belangrijk vinden aan te dragen. 

In de voorliggende jaren is er met name veel aandacht geweest voor het buitengebied van Midden-Delfland. De VVD heeft zich in haar verkiezingsprogramma hard gemaakt voor het aanpakken van de problemen welke zich manifesteren in de kernen van onze gemeente.  Dit vertaalt zich in het hoofdlijnenakkoord. Er zal in de komende vier jaar weer stevig liberaal beleid worden gemaakt voor onze dorpen. 

Namens de VVD zal Wendy Renzen de verantwoordelijk wethouder worden. Een frisse wind vol met energie en idee├źn. De VVD weet zich gesteund door de constructief samenwerkende coalitiepartners CDA en OGP, met wie in goede harmonie tot het concept hoofdlijnenakkoord is gekomen. Na vier jaar in de oppositie te hebben gezeten is de VVD er klaar voor om vanuit het liberale gedachtegoed nieuw beleid te ontwikkelen en bestaande problemen en knelpunten op te lossen. 

De vrijkomende zetel in de raad zal door Jerry Moerman worden ingevuld. Een jonge ondernemer, die maatschappelijk actief is en de ambitie heeft om het jonge, liberale geluid in Midden-Delfland te vertegenwoordigen.