Kloosterpad, Den Hoorn

Er is een hoop te doen aan het Kloosterpad in Den Hoorn, er is zelfs een moord gepleegd. Grootstedelijke problematiek zien we nu ook in Midden-Delfland. De VVD fractie heeft dit al eerder gesignaleerd. Daarom heeft de fractie al in juli 2017 aan het college gevraagd de nieuwe  Wet aanpak woonoverlast zo snel mogelijk aan de raad voor te leggen. Dit is dus ook in september gebeurd en de raad heeft deze verordening unaniem aangenomen.

Onze burgemeester kon hiermee passende maatregelen nemen tegen de veroorzakers van overlast aan het Kloosterpad.  Ook heeft hij de plaatselijke regels met betrekking tot de Opiumwet aangescherpt. De VVD is hier erg  over te spreken zodat de hufters die het leven van de normale Midden-Delflander verstoren worden aangepakt. 

Jacob van der Eijk

Fractievoorzitter VVD Midden-Delfland