Woningbouwplan bij de Hoeve Johanna een kostbaar luchtkasteel?

Woningbouwplan

Kortgeleden lag er in de gemeenteraad een voorstel op tafel over de herijking van het woningbouwprogramma met name in de kern Schipluiden. Een nobel streven, waar de VVD achter zou kunnen staan, want er zou eindelijk gebouwd gaan worden naar de behoefte van de inwoners. Onder meer met meer woningen dan voorheen voor starters. Een zaak, waar de VVD vaak genoeg op aangedrongen heeft.


In dat voorstel zat voor de VVD en andere fracties wel een grote maar. Bij de financiën (grondexploitatie) is sprake van een open einde, omdat één van de onderdelen van dit plan - de aankoop van de Hoeve Johanna - nog niet rond is. Er was zelfs nog geen prijs overeengekomen. U als lezer zult begrijpen, dat de VVD een dergelijk open-einde-voorstel niet kan steunen.


Onteigening?

Wethouder Houtenbos (OGP) deed voorkomen, alsof dat onderdeel 'a peace of cake' was. In het uiterste geval zou hij overgaan tot onteigening. Dat dat bij een dergelijk project helemaal niet kan, wist de wethouder kennelijk niet. Van een wethouder die ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft, moet de burger toch kunnen verwachten, dat zeker hij de regels kent.

Het mogelijke gevolg hiervan is dat de gemeenteraad wordt geconfronteerd met een forse aderlating van gemeenschapsgeld omdat de verkopende partij voor een hoger dan begroot  bedrag moet worden uitgekocht. De VVD vreest dat  woningzoekers in Schipluiden met dit beleid aan het lijntje wordt gehouden.

Een luttel aantal dagen na genoemde raadsvergadering stond er in een groot artikel in het AD-Delft te lezen, dat de eigenaar van de Hoeve Johanna helemaal niet wilde verkopen. In hetzelfde artikel was ook vermeld, dat de partner van de andere OGP-wethouder hard bezig was de hoeve juist te behouden.

Kortom de fractie VVD Midden-Delfland betreurt het,  dat het huidige college met dit plan de woningmarkt waarschijnlijk niet op gang krijgt.

VVD Midden-Delfland