Begroting 2018: ingediende VVD-moties succesvol

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2018 heeft  de VVD-fractie onder aanvoering van fractievoorzitter Jacob van der Eijk twee succesvolle moties ingediend

De eerste motie betrof het onder voorwaarden overnemen van de provinciale weg N468, nadat deze weg eerst grondig wordt gerestaureerd op kosten van de provincie, het hoogheemraadschap en de MRDH. Na restauratie kunnen vrachtauto’s tot 40 ton voor de afvoer van melk bij veehouderijen als bestemmingsverkeer worden toegelaten, terwijl voor andere vrachtauto’s de restrictie tot 20 ton zal blijven gelden. Zodoende komt er een oplossing voor een nijpend probleem van de melkveehouderijen langs deze weg met aansluitende wegen.Deze motie werd door een raadsmeerderheid gesteund.

Speelplaatsen voortaan rookvrij

De tweede motie betrof het rookvrij maken van speelplaatsen in de gemeente. Dit VVD initiatief is gezamenlijk met PvdA als motie is ingediend en werd zonder stemming direct overgenomen door het College van B&W.