Jacob van der Eijk lijsttrekker VVD Midden-Delfland

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober jl. is Jacob van der Eijk bij acclamatie gekozen tot lijsttrekker van de VVD Midden-Delfland. Van der Eijk was door het bestuur als enige kandidaat voorgedragen.

Van der Eijk heeft in de lopende zittingsperiode van de gemeenteraad al actief deelgenomen aan de politiek in Midden-Delfland. Eerst als burgerraadslid en vanaf juni 2017 als raadslid en fractievoorzitter.

Van der Eijk verklaarde na zijn verkiezing vol verve zijn rol als lijsttrekker te zullen vervullen om tot een goed verkiezingsresultaat te komen. Daarbij gesteund door jonge ambitieuze verkiesbare kandidaten op de kieslijst en een uitdagend verkiezingsprogramma.