Focus op Maasland

Een focus op Maasland, is de inzet van de politieke fracties van VVD, fractie Snetlage en de PvdA Midden-Delfland. Via een initiatiefvoorstel doen de fracties voorstellen voor de doorontwikkeling van Maasland. Vitaliteit en daarmee gepaard gaande verlevendiging van het centrum Maasland!

Het centrum van het dorp blijft achter, na de nieuwbouw van wijken in de afgelopen decennia. Het historisch hart “verstilt” en kan door gerichte investeringen en nieuwe functies van grotere betekenis zijn voor inwoners en bezoekers.  Inspiratie voor deze nota hebben we gezocht en gevonden in de gemeentelijke visie “Vitale Dorpen Midden-Delfland 2025.”

 

De gemeente Midden-Delfland heeft een belangrijke troef in handen, het voormalige gemeentehuis van Midden-Delfland, aan de ’s-Herenstraat/Slot de Houvelaan.  Door bewust te kiezen voor een publiek-private toekomst van dit gemeentelijke pand draagt de gemeente bij in de ontwikkeling. “Wij vinden het belangrijk om, vooruitlopend op collegevoorstellen voor de locatie van het voormalige gemeentehuis, deze visie uit te dragen” aldus de fractievoorzitters. Wellicht ten overvloede, maar beter te vroeg dan te laat.

 

Het initiatiefvoorstel is op dinsdag 30 mei om 18.30 uur aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad van Midden-Delfland in de ruimte voor de raadszaal.

 

Lees het initiatief voorstel in de bijlage!