Vertrek Gert-Jan van Dooremaal uit de gemeenteraad van Midden-Delfland.

De fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Midden-Delfland Gert- Jan van Dooremaal heeft zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter burgemeester Arnoud Rodenburg met ingang van 27 juni 2017.

Gert-Jan is al vanaf 31 december 2003 betrokken bij de gemeenteraad. Eerst als commissielid, vervolgens als raadslid en de laatste jaren als fractievoorzitter. Voor zijn raadslidmaatschap was hij ook enige tijd voorzitter van de toenmalige VVD - Afdeling Schipluiden en Den Hoorn

Gert-Jan: “Na een flink aantal jaren in alle geledingen van de gemeentepolitiek te hebben geacteerd is de tijd gekomen om plaats te maken voor jong elan”.

Gert-Jan weet ook al wie zijn zetel eind juni 2017 zal overnemen. Gert-Jan: “Jacob van der Eijk heeft zich de afgelopen jaren bekwaamd als commissielid. Ik geef hem daarom ruim vóór de verkiezingen van maart 2018 graag de mogelijkheid een stap vooruit te zetten”.

De kandidaten op de VVD-kieslijst van 2014 die voor Jacob van de Eijk in aanmerking zouden komen voor plaatsvervulling, hebben allen namelijk de burgemeester inmiddels gemeld daarvan af te zien. Gert-Jan heeft aangegeven de VVD–fractie tot aan de verkiezingen van volgend jaar op de achtergrond te zullen bijstaan. Gert-Jan: “Ik dank iedereen, die dit toekomt voor de vele, vaak aangename jaren, waarin ik in de gemeenteraad hopelijk een steentje heb kunnen bijdragen aan het welzijn van de zeer gave gemeente Midden-Delfland en haar inwoners”.