De kern van Maasland verdient een samenhangende visie.

Op verschillende plekken in de kern Maasland komen binnenkort gebouwen/ruimtes vrij waar een nieuwe invulling voor nodig is om het dorp vitaal en leefbaar te houden. Hierbij kun je denken aan het oude gemeentehuis, de Gereformeerde kerk en de Magneet.

Momenteel zijn er enkele initiatieven die daartoe mooie kansen bieden. Bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die woningen wil bouwen passend in de Woonagenda van Midden-Delfland. Ook is er een groep betrokken inwoners van Maasland die een plan hebben gepresenteerd om in het Oude Gemeentehuis onder andere diverse verenigingen te huisvesten.

Ook Lentiz timmert aan de weg met een nieuwe opleiding die leerlingen uit het gehele land trekt. Deze jongeren kunnen een positieve impuls geven aan het dorp, mits er passende voorzieningen zoals huisvesting te vinden zijn.

De VVD pleit voor een samenhangende visie op de herbestemming van deze gebouwen/ruimtes , waardoor er het maximale uit worden gesleept voor Maasland. Zo voorkom je een tunnelvisie die slechts leidt tot een aanpak van losse zogenaamde postzegelplannen .Met als positief resultaat, dat er voor zoveel mogelijk idee├źn en initiatieven een plekje kan worden gevonden.