Centrumplan Den Hoorn

Voorafgaande aan de verkiezingen van 2014 is er door de Raad besloten, dat er een tweede supermarkt zich mag/kan vestigen in Den Hoorn. Het nieuwe college wilde vervolgens de mogelijkheden van een centrumontwikkeling met twee projectontwikkelaars onderzoeken. Hier heeft men ruim twee jaar over gedaan. Iets, wat naar de mening van de VVD wel erg lang heeft geduurd.

Zeker, omdat er uiteindelijk geen resultaten zijn geboekt. De oorzaak hiervan is, dat de projectontwikkelaar die in eerste instantie de bieding had verloren te elfder ure met een aanvullend eisenpakket kwam, waarmee de gemeenteraad onmogelijk akkoord kon gaan. Hierdoor is er veel momentum verloren gegaan en is de onvrede over de slagvaardigheid van de Midden-Delflandse politiek bij de inwoners en ondernemers in Den Hoorn toegenomen. Dit lange proces heeft er in de Raad echter wel toe geleid, dat de OGP heeft ingezien, dat de VVD gelijk had voor en tijdens de verkiezingen. Daarom hoorde de VVD in de commissie- en raadsvergaderingen argumenten, die al door de VVD jaren terug zijn aangedragen, maar toen werden weggewuifd door het OGP.

Zaken rondom verkeer en parkeren zijn ook een hot item in Den Hoorn.
De wethouder heeft hier geen visie en stuurt daarom duizenden pagina’s onderzoeken en suggesties naar de Raad. Herhaaldelijk schriftelijk vragen stellen bracht geen antwoord naar de Raad. Echter na een interruptie van de VVD in tweede termijn op de wethouder kon toch eindelijk de toezegging  worden verkregen om een shortlist van verkeersknelpunten op te stellen.
Te elfder ure kwamen er diverse partijen naar de Raad met een oproep  processen opnieuw te doen. Dit zou echter betekenen,  dat de inwoners nogmaals in de kou staan en nog veel langer op centrumvernieuwing moeten wachten.

De fractie van VVD Midden-Delfland is zich ervan bewust, dat dit complexe dossier bij velen vraagtekens oproept. Dit wordt mede veroorzaakt door betaalde berichtgeving in de lokale media. Ook was er een “enquête”, waarbij de opsteller vooraf richting gaf in de vraagstelling. Wat voor antwoorden er dan komen, laat zich raden.

Deze eenzijdig gekleurde informatie zet vele inwoners op het verkeerde been. Het zou eerder onbehoorlijk bestuur zijn, als de Raad zich hierdoor zou laten leiden.