Duidelijkheid over vertrouwelijke raadsinfobijeenkomst

De oppositiepartijen VVD Midden-Delfland, PvdA Midden-Delfland en Mijn Partij hebben met spoed een interpellatiedebat aangevraagd. Directe aanleiding is dat in de openbare stukken m.b.t. de centrumontwikkeling Den Hoorn een gespreksverslag is aangetroffen waarin gesproken wordt met een projectontwikkelaar over de inhoud van een vertrouwelijke raadsinfobijeenkomst.

”Binnen Den Hoorn is veel te doen over de centrumontwikkeling”, aldus Elly de Jong (PvdA Midden-Delfland). “Om op de hoogte te zijn van de juiste feiten hebben we bij het college alle informatie van de afgelopen jaren aangevraagd. In de openbare stukken troffen we een gespreksverslag tussen de wethouder, ambtenaren en een projectontwikkelaar waarin geciteerd werd uit een vertrouwelijke raadsinformatieavond.”

“Het besluit tot geheimhouding van deze bijeenkomst was opgelegd door het college”, aldus van Dooremaal (VVD)  “en de melding van de projectontwikkelaar dat eerder al tekeningen en plannen zijn gelekt had moeten leiden tot beëindigen van het gesprek”

Ellen Snethlage (MP) merkt daarbij op het onbegrijpelijk te vinden dat de wethouder ondanks de opmerking van de ambtenaar geen onderzoek is gestart naar het lekken. “In deze zaak moet de onderste steen boven komen” aldus Snethlage, “vandaar dit met spoed aangevraagde debat”.