Strategische grondaankopen gemeente

Kort geleden heeft het college van Midden-Delfland besloten tot het doen van twee strategische grondaankopen. Dit met als doel deze gronden te behouden voor de melkveehouderij en op een later moment te verkopen of te verpachten aan een melkveehouder.

- Het ene stuk grond is gelegen in de Zouteveense polder, tegen de A4, schuin achter de Eendenkooi.

- Het andere stuk ligt in de Dijkpolder langs de Westgaag naast de tuin van Aquafleur.

 De VVD is niet tegen het aan- en verkopen van strategische stukken grond wanneer dit gaat om het in stand houden van de melkveehouderij. Echter, de VVD heeft toch tegen de aankoop van het perceel in de Zouteveen gestemd vanwege de prijs. Het is minder goede grond. Vandaar de eeuwenoude naam Bijsterveld. Daarnaast liggen er hoge natuurwaarden op, waardoor de toekomstige veehouder veel minder op die grond mag doen (laat maaien, geen of zeer weinig mest uitrijden). Uiteraard is de opbrengst van deze grond dus minder en kan de boer minder fosfaten (mest) kwijt, dus minder koeien houden dan op grond zonder beperkingen.

U heeft van dit alles waarschijnlijk niet veel meegekregen, omdat een groot deel van dit gebeuren achter gesloten deuren is behandeld. Het is opvallend, dat sinds de komst van dit college er steeds vaker zaken geheim of besloten behandeld worden. De VVD is geen tegenstander van zo af en toe wat besloten te behandelen, wanneer dat i.v.m. privacy of zoiets echt noodzakelijk is. In een tijd van steeds meer vraag naar openheid/transparantie en participatie kan een gemeente niet meer te hooi en te gras zaken onder de pet houden. Zeker, wanneer één van de collegepartijen zelfs “open” in de naam heeft staan. Tenzij dat open alleen maar slaat op het open gebied, maar dat is een open deur.

 De VVD is van mening, dat een dergelijke wijze van “regeren” de democratie en de plaatselijke politiek geen goed doet. Een plaatselijke politiek die zichzelf enkele maanden geleden ook al een behoorlijk slechte naam bezorgde.