Wateroverlast Keenenburgweg

Enige tijd geleden heeft de VVD vragen gesteld aangaande de situatie van de percelen Keenenburgweg 49 en 53. Dit i.v.m. de ligging van de percelen. Deze zijn door het ophogen van omliggende percelen In een “put” komen te liggen. Er werd ons toen door het college verzekerd dat er een keerwand gemaakt zou worden waardoor overlast uitgesloten zou zijn.

Enkele dagen geleden heeft het behoorlijk geregend. En de keerwand heeft haar werk gedaan. Van die zijde werd geen overlast ervaren. Echter van twee andere zijden t.w. de Otto van Egmondlaan en de bouwplaats aan de Anna Cabeljouwlaan liep het water met sloten tegelijk de “put” binnen. De afvoer kon dit bij lange na niet aan en/of was buiten werking waardoor beide woningen onderwater kwamen te staan. De gevolgen zijn desastreus, vloeren, wanden, meubels en schuurinventaris grotendeels onherstelbaar vernield. Een van de woningen is kortgeleden notabene helemaal opgeknapt om deze levensloopbestendig te maken met nieuwe vloeren, wandbekleding en meubels 

Momenteel leven de bewoners, sinds de overstroming, als vluchteling in hun eigen huis. Om de zaak weer droog te krijgen staan er zware machines 24/7 herrie te maken waardoor er alleen met stemverheffing geconverseerd kan worden en wat dit met de nachtrust doet kan een ieder zich voorstellen.

In tegenstelling tot de uitspraak van een ambtenaar “Je moet ook niet in een put gaan wonen” is de VVD van mening dat de gemeente Midden-Delfland hier een flinke steek heeft laten vallen. Ondanks de toezegging dat deze bewoners veilig zaten is de boel flink geëscaleerd. Een 100% schadevergoeding is wat de VVD betreft op z’n plaats.