De 24 uur van Midden-Delfland: een terugblik door onze fractieleden

Op 30 en 31 oktober vond de 24 uur van Midden-Delfland plaats. Doel was om gezamenlijk de gebiedsvisie voor 2025 vast te stellen.


Samen met ruim 100 andere stakeholders kwamen Jacob van der Eijk en Marga Steenhoek namens de VVD Midden-Delfland praten over de toekomst van onze gemeente. Jacob van der Eijk over z'n deelname:

"Als deelnemer in de groep Kansen, heb ik hiervoor een aardig steentje bij kunnen dragen. Hier is ook het idee ontstaan voor een NV Midden Delfland®, een maatschappelijke vennootschap om een economisch platform te bieden voor de stakeholders."

"Deze NV kan bijvoorbeeld faciliteren in de marketing en communicatie voor eigenaren van B&B’s. Een andere mogelijkheid is de uitgifte van te beheren gronden aan lokale ondernemers, een groenfonds 2.0 Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden die ieder in een werkmaatschappij aan de NV gekoppeld kunnen worden."

Ook Marga Steenhoek deed namens de VVD Midden-Delfland mee aan de 24 uur van Midden-Delfland. Dit heeft de volgende opsomming opgeleverd:

- streven naar een nieuwe doorvaarthoogte van 1.80 m voor vooral beweegbare bruggen.
- herstellen van historische trekvaartroutes door bijvoorbeeld de Monsterse Sluis open te stellen - vaarroute Delft – Maassluis uitzetten met het oog op de levendigheid kern Maasland, waarbij tevens knelpunten worden aangepakt. Voor deze route heeft de workshop ook al een naam bedacht namelijk “Het Oranje Hart “.Daarin is de historie van de Oranjes in Delft verwerkt maar ook het werk van Maarten ‘t Hart, die zijn geboortehuis in Maassluis had.
- vaarwegen classificering: makkelijk gebruik van vaarwegen. Onderleggen voor beleid, uitvoering en beheer.

- ‘branding’ van Midden-Delfland als waterrecreatiegebied. Streven naar één website met het gehele gebied in kaart.
- maatregelen en stappen realiseren op het gebied van duurzaamheid, oplaadpalen, stimuleren van elektrisch varen, dat goed is voor de stilte in het gebied.

De VVD Midden Delfland heeft in deze workshop belangrijke recreatiepunten en -mogelijkheden voor het gebied van Midden-Delfland benadrukt en zal vanaf heden ook de nadere uitwerking en implementatie daarvan blijven volgen en stimuleren.