Verkeer

Goede bereikbaarheid is van levensbelang voor Midden-Delfland.

Hiervoor zorgen is één van de kerntaken van de gemeente. De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen zoals zij dat willen: via (elektrische) auto of fiets, te voet of met het openbaar verkeer. 

Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners van Midden-Delfland. 

Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen en toeristen naar Midden-Delfland trekken.