de gemeente

Er zijn de afgelopen jaren veel taken overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeente. De VVD vindt dit een goede ontwikkeling; de gemeente staat immers dicht bij de bewoners en kan dus goed inspelen op behoeftes.

De VVD staat voor een dienstbare gemeente die altijd bereikbaar is. Aangeboden producten moeten een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding hebben. De gemeente moet een kleine organisatie zijn die kwaliteit levert, verantwoordelijkheid neemt en geeft, meedenkt, faciliteert en transparant is.