Wonen

De VVD Midden-Delfland wil de doorstroom van (gezins)woningen binnen de gemeente stimuleren. Om de doorstroom te bevorderen zijn er meer koop- en huurwoningen binnen de gemeente nodig. Midden-Delfland moet voor zowel jongeren als ouderen aantrekkelijk zijn en blijven.

De VVD Midden-Delfland wil de welstandscommissie afschaffen. Een goed beeldkwaliteitsplan voor de kernen en het buitengebied moet voldoende zijn. Waardevolle monumentale panden en beschermde dorpsgezichten vallen onder andere wetgeving.

Bij de inrichting van onze openbare ruimte moet de gemeente zich focussen op de wensen van de bewoners; de VVD streeft naar meer openbare voorzieningen zoals sportvelden.