Wendy Renzen

Wendy Renzen vertegenwoordigt als wethouder de dorpskern Maasland. Het collegeprogramma vindt u hier.

U kunt Wendy Renzen bereiken op:
wrenzen@middendelfland.nl
telefoon: (015) 380 41 03 (kantoor)

Portefeuille:

Ruimtelijke Ordening kernen, vitale dorpen, centrumontwikkelingen, woningbouwprojecten, Maaslandse Poort, Equestrum, bouw- en woningtoezicht, wonen, MRDH ruimtelijke tafel, beheer en exploitatie van gemeentelijk vastgoed, groenbeheer kernen, contacten met ondernemers en bedrijvigheid in de kernen, arbeidsparticipatie, onderwijs, verenigingen, sport en accommodaties, kunst en cultuur, monumentenzorg, Juva (aandeelhouder), dorpswethouder Maasland.